Våre Ferjeruter og fjordcruise

Solvorn-urnes

Sognefjorden / Luster

PRISAR RUTETIDER

box02.jpg

lærdal-gudvangen

Sognefjorden/Nærøyfjorden

PRISAR RUTETIDER KJØP BILLETT

Flåm-gudvangen

Sognefjorden/Nærøyfjorden

PRISAR RUTETIDER KJØP BILLETT

Ulvik-eidfjord

Hardangerfjorden

MF Lustrafjord

Flåm-Gudvangen & Lærdal-Gudvangen

video-thmbnail.jpg

Om Lustrabaatane AS

Lustrabaatane AS er eit privat eig selskap som driftar ferjer og passasjerbåtar i Sognefjorden og Hardangerfjorden.

I 2009 overtok dagens eigarar selskapet som då heitte Hærum Trans AS, og drifta av ferja MF Urnes som trafikkerer heilårs-sambandet Solvorn-Ornes. 

Sidan 2016 har Lustrabaatane AS drifta ferja MF Lustrafjord (tidlegare MF Odda og MF Fjærlandsfjord) i Nærøyfjorden der ho går mellom Flåm og Gudvangen i sommarmånadene. I 2017 starta me også opp med passasjerbåten MS Fjærlandsfjord (tidlegare MS Lady Anne) i Hardanger mellom Ulvik og Eidfjord om sommaren.

Aktuelt / Driftsmeldingar