Beredskap og Ekstraturar

Ornes-Skjolden er stengt.

Ferja ligg i beredskap inntil vidare

Ekstraturar:

LAURDAG 23/02 avg Solvorn 18:30 avg Ornes 18:50

SUNDAG 24/02 avg Solvorn 10:00 og 14:00 avg Ornes 10:30 og 14:30 (i tillegg til ordinær rute)

Grete Bugge