Ekstraturar 3. oktober

Bestillingsturar under vegstenginga:

I kveld (3. oktober) er det høve å bestille Urnesferja kl 19:00 og 21:00 frå Solvorn, og kl 19:20 og 21:20 frå Ornes.

Merk at avgangane ikkje går utan at dei blir bestillt.

RING OG BESTILL: 466 76 313

Grete Bugge