Ekstraturar Solvorn-Ornes torsdag 15.02.2018

I samband med stenginga av Sørsidevegen mellom Skjolden og Ornes er det sett opp følgjande bestillingsturar på ferjestrekninga Solvorn-Ornes :

Avgang Solvorn 1900 / avg Ornes 1920 må bestillast innan 1830

Avgang Solvorn 2100 / avg Ornes 2120 må bestillast innan 2030

Ferja ligg i beredskap den tid vegen er stengd.

Ring 91 79 42 11 for å bestille

Grete Bugge