Endring i vinterruta frå 02.01.2018

Frå og med 02.01.2018 er avgangen 16:10 frå Ornes framskunda til 15:55

Dette er ei permanent endring i vinterruta.

Grete Bugge