VIKTIG INFO Lærdal-Gudvangen

LÆRDAL-GUDVANGEN startar ikkje opp 1. mai

Grunna omstende me ikkje rår over må Lustrafjord som normalt opererer sambandet Lærdal-Gudvangen betjena Flåm-Gudvangen inntil vidare. Oppdateringar vil bli annonsert på www.lustrabaatane.no.

Me beklagar ulempene dette måtte medføre.

-Grete Bugge / Dagleg Leiar

Grete Bugge