Lustrabaatane AS er eit privat eig selskap som driftar ferjer og passasjerbåtar i Sognefjorden og Hardangerfjorden.

I 2009 overtok dagens eigarar selskapet som då heitte Hærum Trans AS, og drifta av ferja MF Urnes som trafikkerer heilårs-sambandet Solvorn-Ornes. 

Sidan 2016 har Lustrabaatane AS drifta ferja MF Lustrafjord (tidlegare MF Odda og MF Fjærlandsfjord) i Nærøyfjorden der ho går mellom Flåm og Gudvangen i sommarmånadene. I 2017 starta me også opp med passasjerbåten MS Fjærlandsfjord (tidlegare MS Lady Anne) i Hardanger mellom Ulvik og Eidfjord om sommaren.

I 2018 utvida me vårt tilbod i Sognefjorden i sommarsesongen med daglege avgangar mellom Lærdal og Gudvangen med bil- og passasjerferja MF Lustrafjord.

Lustrabaatane AS er ein liten organisasjon som har fokus på sikker og gradvis vekst. Me er fleksible og løysingsorienterte og har fokus på kontinuerleg utvikling og forbetring.

Tilsette

 
Grete

Grete Bugge

Dagleg Leiar

Roger

Roger Brattebø

Teknisk ansvarleg / Skipsførar